Bryggare

Bryggaren arbetar med framställning av maltdrycker, till exempel öl.

Öltillverkning sker hos såväl storproducerande bryggerier som hos små mikrobryggerier. Du utbildas i bryggaryrkets förekommande arbetsområden, bland annat: mäskning, maltning, filtrering och tappning. En teoretisk grund ges kring produkter inom yrket och tillverkning av dessa såsom: ale, lager, porter och veteöl.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Bryggare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.

 

Vad krävs för att antas till utbildningen till Bryggare?

 • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
 • Grundläggande behörighet, och
 • Särskild behörighet.

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Bryggare krävs, utöver grundläggande behörighet:

 1. Lärlingsplats som Bryggare
  Lärlingsplatsen som Bryggare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

  och

 2. Kunskaper från följande kurser som ingår i Restaurang- och livsmedelsprogrammets gemensamma ämnen: Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang och livsmedel eller motsvarande kunskaper.

  Har du inte läst på Restaurang- och livsmedelsprogrammet behöver du ha införskaffat förkunskaperna på annat sätt. Du omfattas då av det som benämns motsvarande kunskaper ovan.


Här kan du läsa om vad "Motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Sveriges Bryggerier >>

Sveriges Mikrobryggerier >> 

Du kanske också gillar

Charkuterist

Charkuteristen tar över när slaktaren och styckaren gjort sitt jobb och arbetar bland annat med att stoppa korv och tillverka andra charkuterivaror.

Läs mer

Styckare

En Styckare utgår från slaktkroppar av bl.a. svin, lamm och nöt och styckar fram de olika köttdetaljerna.

Läs mer