Att studera på Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning eller YH-utbildning, kombinerar lärande på arbetsplats och i skolbänk. YH-utbildningar erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.Vad är Yrkeshögskola?

På en yrkeshögskola utbildar du dig för ett speciellt yrkesområde. YH-utbildning eller Yrkeshögskoleutbildning passar dig som vet vad du vill arbeta med och vill ha arbete direkt efter genomgången utbildning.

En yrkeshögskoleutbildning svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningarna har nära kontakt med arbetslivet.


På Hantverksakademin i Stockholm erbjuder vi olika yrkesutbildningar i form av lärlingsutbildning. Här kan du läsa mer om vad det innebär att gå en lärlingsutbildning och att vara lärling.


Innehåll

Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.


Behörighet

För att vara behörig till studier på Yrkeshögskola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet till högskolestudier och ibland krävs också en särskild behörighet. Om antalet sökande och behöriga överstiger antalet platser i utbildningen sker ett urval utifrån förutbestämda villkor vilka kan skilja mellan olika utbildningar.

Grundläggande behörighet för YH-utbildning

  1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på annat sätt har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten, ex specifika kurser eller program från gymnasieskolan.

 

Reellkompetens

En utbildningsanordnare kan även förklara en sökande behörig till en utbildning efter en validering av den sökandes kunskaper.

 

Urval

Urvalet kan ske utifrån till exempel meritvärde på betyg eller längden av yrkeserfarenhet. Villkoren är generösa och tar hänsyn inte bara till formella meriter utan även till den verkliga kompetens en sökande har.

 
Examen

YH-utbildningar kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen beroende på längd och nivå. En del kortare utbildningar avslutas inte med examen, för dessa utfärdas ett utbildningsbevis.

 

Europass

Ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Studiemedel

Yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som studerande till studiemedel på samma sätt som andra högskole- och universitetsstudier. Det gäller under hela utbildningen, även under den arbetsplatsförlagda tiden. Du ansöker själv om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Utförligare information finns på CSNs hemsida.


Utbildningsanordnare

YH-utbildningar anordnas av många skilda aktörer på många platser i landet. Utbildningar ges inom de områden där kvalificerad arbetskraft behövs. Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.

 

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningarnas kvalitet, följer upp resultat och gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning.


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt