Yh-utbildning

Yrkeshögskoleutbildning eller YH-utbildning, kombinerar lärande på arbetsplats och i skolbänk.


På en yrkeshögskola utbildar du dig för ett speciellt yrkesområde. YH-utbildning eller Yrkeshögskoleutbildning passar dig som vet vad du vill arbeta med och vill ha arbete direkt efter genomgången utbildning.
 
Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningarna har nära kontakt med arbetslivet.
 
Smala yrken
Utgångspunkten för YH-utbildningar inom smala yrkesområden är att de ska tillgodose behov av eftergymnasiala yrkesutbildningar som avses leda till förvärvsarbete för de studerande, eller till en ny nivå inom deras yrke. Utbildningarna ska även medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället.
 
På Hantverksakademin i Stockholm erbjuder vi yrkesutbildning i form av lärlingsutbildning. Här kan du läsa mer om vad det innebär att gå en lärlingsutbildning och att vara lärling http://www.hantverksakademin.se/sidor/larlingsutbildning/.
 
Behörighet
För att vara behörig till studier på Yrkeshögskola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet till högskolestudier och ibland krävs också en särskild behörighet. Om antalet sökande och behöriga överstiger antalet platser i utbildningen sker ett urval utifrån förutbestämda villkor vilka kan skilja mellan olika utbildningar.
 
Särskilda förkunskaper
På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten, ex specifika kurser eller program från gymnasieskolan.
 
Reellkompetens
En utbildningsanordnare kan även förklara en sökande behörig till en utbildning efter en validering av den sökandes kunskaper även om den saknar grundläggande behörighet till högskolestudier.
 
Examen
YH-utbildningar kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen beroende på längd och nivå. En del utbildningar avslutas inte med examen, för dessa utfärdas ett utbildningsbevis.
 
Studiemedel
Yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som studerande till studiemedel på samma sätt som andra högskole- och universitetsstudier. Det gäller under hela utbildningen, även under den arbetsplatsförlagda tiden. Du ansöker själv om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Utförligare information finns på CSNs hemsida http://www.csn.se/.


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt