Våra utbildningar

Hantverksakademins yrkeshögskola utbildar enligt modellen modern lärlingsutbildning. Utbildningen är utvecklad för att möta behovet av en tidsenlig arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som gynnar både branscher och studenter.


Två hantverkare

 

Såväl branscher som blivande yrkesutövare efterfrågar gedigna praktiska yrkeskunskaper i kombination med kunskaper om hur företag startas och drivs.

 

Yrkeshögskoleutbildningar varvar teori med praktik. De praktiska kurserna kallas för LIA (Lärande i arbete) och är en viktig del av en yrkeshögskoleutbildning. LIA innebär att den delen av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, lärlingsplats, där du får möjlighet att tillämpa och utveckla de praktiska och teoretiska kunskaperna i verkligheten. Lärandet på lärlingsplatsen innebär också att du får värdefulla kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter avslutade studier.

 

På Hantverksakademins yrkeshögskola är studierna till 80 % arbetsplatsförlagda, LIA, och till 20 % skolförlagda med teoretisk/praktisk undervisning. De teoretiska kurserna har tydlig koppling till yrket. En dag i veckan är vikt för de skolförlagda kurserna och innehåller ekonomi, juridik, yrkeshistoria och estetisk fördjupning. Mer om innehållet i kurserna finns under rubriken ”Gemensam kursöversikt”.

 

Traditionella hantverksyrken

Som studerande på Hantverksakademin kan du utbilda dig inom mer än 60 traditionella hantverksyrken, så kallade smala yrken. En lista över de yrkesinriktningar som vi erbjuder till hösten 2015 finns under rubriken "Smala hantverksyrken - Yrkesinriktningar" till vänster.

 

Specialisering konditor/pralinör

På Hantverksakademin kan du också att utbilda dig till konditor/pralinör enligt samma koncept, lärlingsutbildning.

 

Behörighet

För att vara behörig att söka till utbildningarna gäller att ha grundläggande behörighet till högskolan samt vissa förkunskaper i yrket. Läs mer om behörighet under rubriken ”Behörighet och förkunskaper” i fliken "Ansöka".

 

Examen

Yrkeshögskoleutbildningar omfattar två års studier motsvarande 400 yrkeshögskolepoäng och avslutas med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag.

 

Europass

Ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

 

LIA - Lärande i arbete

Yh-utbildningar varvar teori med praktik. Praktiken kallas för LIA (Lärande i arbete) och är en viktig del av en yrkeshögskoleutbildning. LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i verkligheten. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt. Du söker LIA-plats själv men vi ställer upp med coachning och tips på lämpliga företag. Alla Yh-studerande är försäkrade via Kammarkollegiet under LIA.

 

yh_sv-v


Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt