Studentförsäkringar

Försäkringar

Alla studerande är försäkrade via Kammarkollegiet under LIA. Läs mer på Kamarkollegiets hemsida: Kammarkollegiet

 

Personskadeförsäkring

Denna försäkring ger KY- och YH-studerande ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som man får via smitta. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium. Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Ansvarsförsäkring

Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en KY- eller YH-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren får betala enligt skadeståndslagen om en KY- eller YH-studerande vållar en skada. Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

craftsman working on stone isolated on hands 2


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt