Stipendier

Här följer några allmäna råd om vad du bör tänka på när du ska göra en bra ansökan. När du väl har bestämt dig för vilka stipendier/fonder du skall söka bidrag ur finns det en del saker att tänka på:


  • Kontakta först fonden per telefon eller brev för att förhöra dig om detaljer vid ansökningen. Vissa fonder vill att du använder speciella ansökningsblanketter som du beställer av fonden. Fondens villkor och ändamål kan också ha ändrats. Utdelning görs kanske inte alla år, även fonder är beroende av goda och dåliga tider, och det är ju av kastningen på fondens kapital som delas ut. Vissa stipendier är fleråriga och medan de är upptagna kan de inte sökas, du får invänta att de ledigförklaras.
  • Var ute i god tid. Fonder och stiftelser delar i vissa fall ut medel en gång om året och ansökningar kan lämnas in endast under en viss tidsperiod.
  • På första sidan lämnar du en kort beskrivning av dig själv: namn, adress, telefon, ålder. Skriv helst inte mer än en sida maskinskriven text plus bilagor. Det går även bra att skriva för hand. Du kan kopiera brevet och bilagorna om du vill söka bidrag ur flera fonder.
  • Första halvan av sidan ägnar du åt det historiska, vad som har hänt, vad du har uträttat, dina intressen etc. Andra halvan av sidan ägnar du åt framtiden och dina mål. Förklara varför fonden ska stödja just dig, varför du är betydelsefull och unik. Föreställ dig att du är fondförvaltaren, nyttjas fondens tillgångar på bästa sätt om vi stöder den här personen? Se din ansökan som ett reklam- eller säljbrev om dig själv. Du ska framhålla dina förtjänster och beskriva till vilken nytta fondens pengar används.
    Skriv fritt ur hjärtat. Skriv kort och enkelt, levande och obyråkratiskt. Det är bra om du låter någon oberoende person med gott anseende (lärare, handledare, professor, läkare, kurator, arbetsgivare eller liknande som känner dina förhållanden) bestyrka dina uppgifter.
  • Skicka med de intyg, rekommendationsbrev, referenser, läkarintyg, betyg eller andra handlingar som du tror har betydelse, inte bara de handlingar som stiftelsen begär. Sänd bara kopior. Originalen kan gå förlorade. Skriv att uppgifterna i din ansökan lämnas i förtroende och att uppgifterna således är konfidentiella. Gör alltid kopior av dina ansökningar och spara. Du kanske vill söka på nytt!
  • Många fonder skriver i sina villkor att de vill främja någonting. Med främja kan avses mycket. Det kan avse direkt stöd till en persons utbildning, vård eller idrott (det står nåt i stil med att fonden ska främja utbildning, vård och fostran av ungdom). Då kan man även avse verksamhet runt i kring t ex stöd för fortbildning av lärare, tränare, vårdpersonal eller investeringar i lokaler och inventarier. Främjande av vård kan vara allt från inköp av medicin eller hjälpmedel till ersättning till följeslagare på klimatvårdsresa till Kanarieöarna. Eller en mobiltelefon till rörelsehindrad person.
  • Sök allt som du är behörig att söka, men sök inte de fonder du ej är behörig att söka (kan ibland vara en knepig gränsdragning). Du ökar dina chanser att få napp!
  • Tag med alla utgifter du kan komma på, var kreativ; söker du för studier ta med resor, uppehälle, hyran, skolavgifter, studielitteratur, dator med mera. Söker du för familjen så ta med cyklar, resa till nära släkt, sånglektioner eller vad det nu kan vara. Pruta inte, ta upp utgifterna till sitt rätta värde. (Hämtad från Stöd & Stipendiers hemsida).

 

På följande hemsidor hittar du mer information om stipendier:

Stipendieguiden

Stipendier

Stipendielistan

Företagarna

Hantverksstipendier

Konsthantverkets Vänner

 

Stipendium


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt