Schema

Skolförlagd undervisning

En dag i veckan är skolförlagd och ägnas åt teoretiska studier. Dessa studier är tydligt kopplade till yrket och yrkesstudierna och sker i huvudsak som föreläsningar och seminarier, men det förekommer även studiebesök, grupparbeten och i någon mån självstudier med tillgänglig lärare. Kursen Examensarbete är både teoretisk och praktisk och sammanfattar de kunskaper som den studerande tillgodogjort sig under utbildningen. En dag betyder 8 timmars studier, vilket motsvarar 20 % av utbildningen.


De teoretiska kurserna är:


KursPoäng
Estetisk fördjupning15
Examensarbete30
Företagande 115
Företagande 210
Företagande 3 - Marknadsföring och kommunikation5
Juridik för hantverkare10
Hantverkshistoria15


 

LIA

Lärande i arbete. Det är den lärlingplatsförlagda utbildningen och genomförs fyra dagar i veckan i en verkstad under ledning av en handledare som ansvarar för att den studerande både får praktisera sina befintliga kunskaper och tillägna sig nya kunskaper. Teori och praktik kompletterar varandra och moment från teoretiska kurser kan praktiseras i arbetsplatsmiljö, och tvärtom. Tiden för LIA motsvarar 80 % av studietiden.


De arbetsplatsförlagda kurserna är:

 

KursPoäng
LIA 1 - yrkesinriktning160
LIA 2 - yrkesinriktning140


Mer detaljerad information om innehållet i kurserna finns i ”Om utbildningen / Gemensam kursöversikt / kurser”.

 

Träverktyg


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt