Om skolan

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning har i århundraden varit vägen till genuin yrkeskunskap framför allt inom hantverksyrken. Hantverksföreningen i Stockholm grundades 1847 och har sedan dess haft uppdraget att värna om hantverks- och småföretagen, att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet, att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten, att förvalta och vårda föreningens tillgångar samt inte minst att främja samarbetet och umgänget mellan medlemmar och branscher. Föreningen arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden.

 

Lärlingsutbildning försvann så småningom till följd av att yrkesutbildning i stället genomfördes på yrkesskolor och senare gymnasieskolor. Med tiden uppstod svårigheter att tillgodose behovet av utbildade hantverkare inom smalare yrken där elevantalet var för lågt för att starta klasser i skolan.

 

På 1980-talet utvecklade S:t Görans Gymnasium med stöd av Stockholms Hantverksförening den så kallade S:t Göransmodellen som kommit att bilda skola för en rad olika hantverksutbildningar runt om i landet. Modellen byggde på att den arbetsplatsförlagda undervisningen i yrkesteknik gavs mycket hög prioritet och att olika yrkes- och ålderskategorier blandades i en och samma skolklass. Teoretiska ämnen lästes tillsammans i skolan men den praktiska yrkesspecifika kunskapen förmedlades på verkstäder av yrkesverksamma handledare. Det blev ett återupprättande av traditionell lärlingsutbildning, fast i delvis ny skepnad.

 

Ur denna modell uppstod Hantverksakademin som utvecklades och blev gymnasieskola och yrkeshögskola. Modern lärlingsutbildning.

Denna moderna lärlingsutbildning är utvecklad för att möta behoven av en tidsenlig arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som tillgodoser det som både branscher och elever efterfrågar, nämligen gedigna praktiska yrkeskunskaper kombinerat med kunskaper om hur ett företag startas och drivs.

 

Yrkeshögskola

Idag är Hantverksakademin en ren yrkeshögskola som utbildar framtidens hantverkare, och utbildningen heter "Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk".

 

Om_skolan


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt