LIA (Lärande i arbete)

Yrkeshögskoleutbildningar varvar teori med praktik. De praktiska, yrkesspecifika, kurserna i utbildningen kallas för LIA (Lärande i arbete) och är en viktig  del av denna yrkeshögskoleutbildning. LIA innebär att den delen av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, lärlingsplats, där den studerande får möjlighet att tillämpa och utveckla de praktiska och teoretiska kunskaperna i verkligheten, under ledning av en egen handledare och mäster.

På Hantverksakademins yrkeshögskola är studierna till 80 % arbetsplatsförlagda. Den studerande är där lärling enligt traditionell mening med en egen erfaren handledare/mäster som ansvarar för att den studerande utvecklar och fördjupar sina kunskaper i yrket. Som lärling är man inte anställd och får därför inte lön från företaget, men har samma rätt till studiemedel som andra högskolestuderande.

 

Lärandet på lärlingsplatsen innebär värdefulla kontakter med arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter avslutade studier. I kombination med de teoretiska kurser som ingår i utbildningen som helhet förbereds den studerande även för att starta eget företag efter slutförd utbildning.

 

Genom att ladda ner följande broschyr kan du läsa mer om LIA:MYH:s syn på "Lärande i arbete" 

 

Teacher Helping Student


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt