Gemensam kursöversikt

KursPoäng
Estetisk fördjupning15
Examensarbete30
Företagande för hantverkare 115
Företagande för hantverkare 210
Juridik för hantverkare10
LIA 1 - yrkesinriktning160
LIA 2 - yrkesinriktning140
Marknadsföring och kommunikation
5
Hantverkshistoria15
Summa: 400 YH-poäng

 

Busy students learning in a university class

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande bl a ha kunskaper om/i

 • fakta, principer, teorier och praxis kopplade till sitt yrkesområde
 • tillverkning, produkt-, material- och verktygskunskap inom yrkesområdet
 • konst- och kulturhistorisk perspektiv på yrkesinriktningen
 • företagsekonomi kopplat till småföretagande inom yrkesområde
 • företagsjuridik kopplat till småföretagande inom yrkesområde
 • arbetsmiljö, skydd- och säkerhetsföreskrifter inom yrkesområdet
 • miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv
 • marknadsföring, kommunikation, reklam och sociala medier
 • facktermer och uttryck på ett främmande språk

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande bl a ha färdigheter i att

 • planera och utföra specialiserade arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde
 • använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning inom yrkesområdet
 • kommunicera åtaganden och lösningar inom studieområdet på svenska samt ett främmande språk
 • skapa, utveckla och applicera olika slags estetiska uttryck inom yrkesområdet
 • utveckla en affärsidé med upprättande av affärsplan och budgetering, bokföring och bokslut
 • skapa underlag för marknadsföring och kommunikation för företagande inom yrkesområdet
 • skapa och granska juridiska dokument

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande bl a ha kompetenser för att

 • tillämpa erhållna kunskaper och färdigheter för att utföra uppdrag inom sitt yrkesområde utifrån de krav som bransch och marknad ställer
 • guida i fråga om val av material och metod i förhållande till hållbarhetsperspektiv
 • bedöma uppnådd kvalitet på utförande inom yrkesområdet
 • utveckla lärande och professionalitet inom sitt yrkesområde
 • starta och driva ett mindre företag inom sitt yrkesområde
 • övervaka det egna företagets marknadsföring och kommunikation
 • ta ansvar för den egna verksamheten ur ett juridiskt perspektiv

Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt