Europass

Ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder.

Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Tilläggen till examensbevis för Yh-utbildningar tas fram av Myndigheten för yrkeshögskolan men utfärdas av utbildningsanordnaren, antingen automatiskt eller på den studerandes begäran. Tilläggen är skrivna på engelska och bifogas till examensbeviset.

Tilläggen är anpassade för att fungera i hela EU och öppnar därmed för en bredare arbetsmarknad för de som har ett tillägg. Eftersom de är skrivna på engelska kan de även vara användbara i länder utanför EU och som ett komplement till betygen när man söker jobb hemma i Sverige.

Europasset ersätter inte det ursprungliga examensbeviset eller slutbetyget utan ska användas som ett komplement.

 

Läs mer på Europass hemsida: Europass

 

Process of weaving


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt