Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).


GDPR gäller vid all behandling av personuppgifter som sker automatiskt eller delvis automatiskt. GDPR gäller även alla personuppgifter som ingår i någon form av register.
All information som kan användas för att identifiera en fysisk person direkt eller indirekt räknas som personuppgift. Typiskt sett är det namn, personnummer, adress eller faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Foton där en person kan identifieras kan också vara personuppgifter.

Hur hanterar Hantverksakademin personuppgifter

Hantverksakademin hanterar personuppgifter enligt gällande regelverk (EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet, SOU 2017:49, kapitel 6). Vi inhämtar och använder personuppgifter endast för att kunna bedriva utbildning. Vid utbildning hanteras personuppgifter i flera system, internt och externt. Hantverksakademin hämtar de sökandes personuppgifter från yh-antagning.se för att behörighetsbedöma och anta studerande till utbildningen. Antagna till utbildningen registreras hos Myndigheten för yrkeshögskolan.


Radering av personuppgifter

Personuppgifter sparas internt bara så länge de behövs och sedan raderas de. Normalt raderas uppgifterna ett år efter att den studerande har tagit examen.

Personuppgifter lämnas inte vidare till tredje person.


Ytterligare information hittar du hos Stockholms Hantverksförening.


Personuppgiftsansvarig på Hantverksakademin

Skolans rektor Bengt Johansson Mångberg


GDPR Hantverksakademin


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt