Handledare

Hantverksakademin ägs av Stockholms Hantverksförening, som bedrivit lärlingsutbildning med moderna förtecken sedan början av 1990-talet. Skolan är från hösten 2015 en renodlad yrkeshögskola och finns då på Vasagatan 46 i centrala Stockholm, där även den teoretiska undervisningen äger rum.


En lärling från Hantverksakademin ger ditt företag flera fördelar:

  • Du får möjlighet att utbilda din egen framtida arbetskraft
  • En personlig utbildningssamordnare stöttar dig i din roll som handledare
  • 80% av utbildningstiden sker på ditt företag
  • Lärlingen har omfattande försäkringsskydd genom skolan
  • Det finns inga anställningskrav. Lärlingen är studerande under hela utbildningstiden
  • Lärlingen har praktisk grundutbildning innan han/hon kommer till dig


Master Artisans


Utbildningens upplägg

Hantverksakademins lärlingsutbildning är en yrkeshögskoleutbildning omfattande två år. Lärlingarna är fyra dagar i veckan på lärlingsplatsen och en dag i skolan för teoretiska studier. De teoretiska studierna har nära anknytning till yrket och yrkesstudierna och innefattar företagande för hantverkare, marknadsföring och kommunikation, juridik för hantverkare, hantverkshistoria och estetisk fördjupning.


Mål med utbildningen är en yrkeshögskoleexamen med tillhörande Europass. Om lärlingen uppfyller branschens krav kan examensarbetet vara ett gesällprov.


Förväntningar på handledaren

På lärlingsplatsen är det företagets arbetstider som gäller. Hantverksakademins utbildningssamordnare har regelbunden kontakt med företaget och stöttar dig som handledare i arbetet med din lärling.


Ett avtal som reglerar vars och ens ansvarsområde görs upp mellan Hantverksakademin och handledarföretaget. Om lärlingen, av företaget eller skolan, bedöms som olämplig för yrket eller utbildningsplatsen kan lärlingen omedelbart omplaceras eller avskiljas från utbildningen. Avtalet upphör då att gälla.


Handledarföretaget skall efterleva arbetsmiljölagen, samt utse en yrkeserfaren handledare som ansvarar för lärlingens utbildning på arbetsplatsen. Handledaren åtar sig att föra närvarorapportering och vara behjälplig vid den återkommande uppföljningen/betygsättning av lärlingens yrkeskunnande.


Skolan betalar ett handledararvode till företaget/handledaren.


Ledningsgrupp

Utbildningens ledningsgrupp består av representanter för skolan, studenter och arbetslivet. Ledningsgruppens syfte är att se till att utbildningen håller hög kvalitet och motsvarar de behov som arbetsmarknaden har. Därför är det viktigt att ledningsgruppen har intresserade representanter som vill vara med och påverka hur utbildningen bedrivs, utvecklas och kvalitetssäkras.


Om du är intresserad av att ta emot en lärling eller att ingå i ledningsgruppen kontaktar du skolan.

info@hantverksakademin.se

08 505 898 00
Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt