Bli Handledare

Hantverksakademin ägs av Stockholms Hantverksförening, som bedrivit lärlingsutbildning med moderna förtecken sedan början av 1990-talet. Skolan finns i Blåsut, Johanneshov, och har nio egna verkstäder samt salar för teoriundervisning.


En lärling från Hantverksakademin ger ditt företag flera fördelar:

·  Du får möjlighet att utbilda din egen framtida arbetskraft

·  En personlig utbildningssamordnare stöttar dig i din roll som handledare

·  60–80% av utbildningstiden sker på ditt företag

·  Lärlingen har skyddsutrustning och omfattande försäkringsskydd genom skolan

·  Det finns inga anställningskrav. Lärlingen är elev / studerande under hela utbildningstiden

·  Lärlingen har praktisk grundutbildning innan han / hon kommer till dig


bilsadelmakare
 
Utbildningens upplägg
Hantverksakademins lärlingsutbildning finns både som gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Gymnasium
På höstterminen under det första läsåret går lärlingarna igenom alla skolans nio verkstäder för att prova på olika material och arbetsmetoder. De får också information om vilka hantverksyrken som är knutna till dessa. På vårterminen väljer lärlingarna en verkstad för sin grundutbildning och inriktar sig mot ett yrke.

Andra och tredje läsåret är lärlingarna ute på sina utbildningsföretag 60–80% av tiden, beroende på yrkesval. Övrig tid är de på skolan och läser teoretiska ämnen.

Vuxenutbildning
På vuxennivå har vi idag yrkeshögskoleutbildningar där de studerande ska vara motsvarande 80% på företag. Generellt är den upplagd så att lärlingarna är fyra dagar i veckan på företaget och en dag läser andra kurser, på skola eller genom egenstudier.

 

På vuxennivå har vi också olika projekt. Se vidare under projekt.

Förväntningar på handledaren
På lärlingsplatsen är det företagets arbetstider som gäller (max 40 tim/vecka för gymnasieelever), men lärlingen har rätt till lov enligt skolans terminer. Hantverksakademins utbildningssamordnare har regelbunden kontakt med företaget och stöttar dig som handledare i arbetet med din lärling.

Ett avtal som reglerar vars och ens ansvarsområde görs upp mellan Hantverksakademin och handledarföretaget. Om lärlingen, av företaget eller skolan, bedöms som olämplig för yrket eller utbildningsplatsen kan lärlingen omedelbart omplaceras.  Avtalet upphör då att gälla.

Handledarföretaget skall efterleva arbetsmiljölagen, samt utse en yrkeserfaren handledare som ansvarar för lärlingens utbildning på arbetsplatsen. Handledaren åtar sig att föra närvarorapportering och vara behjälplig vid den återkommande uppföljningen/betygsättning av lärlingens yrkeskunnande.


Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska