Behörighet och förkunskaper

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Krav på särskilda förkunskaper

För att bli antagen till utbildningen krävs:

Kunskaper som motsvarar följande kurser som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1, Hantverksteknik 2 och Material och miljö.

Lärlingsplats inom yrkesområdet.

 

Särskilda förkunskaper - motivering

Motiveringen angående krav på särskilda förkunskaper är att dessa kunskaper, färdigheter och kompetenser är en nödvändig utgångspunkt för att den studerande skall kunna nå målen för utbildningen inom ramen för avsatt tid. Därtill är LIA-platserna av den art att viss nivå inom yrket krävs för att på ett bra sätt tillgodogöra sig utbildningen.

 

Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen

Hantverksakademin använder sig av den digitala plattformen yh-antagning.se för att genomföra hela behörighetsprocessen. Denna tjänst innehåller även verktyg för dokumentation av behörighetsprocessen. All dokumentation om respektive sökande samlas i personliga digitala mappar som sedan följer den studerande genom hela utbildningen.

Den sökande följer behörighets- och antagningsprocessen via yh-antagning.se.

 

Reell kompetens

Den sökande kan önska att bli behörigförklarad med hänvisning till reell kompetens. 

Att utröna vad den sökande faktiskt behärskar inom sökt hantverksyrke är av naturliga skäl mycket viktigt i denna utbildning. Som verktyg för detta använder vi Myndighetens mallar för kompetenskartläggning och kompetensutlåtande. Detta genomförs och bedöms av skolan. Resultatet kopplas till de krav som ställs för att kunna förklara den studerande som behörig till utbildningen i aktuellt yrke.

 

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.
Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt